Garancia

Garancia

Garancia elbírálásának menete:

- A reklamált alkatrész átvételi napjától számított, 5 munkanapon belül telefonon (e-mail-ban) értesítjük az ügyfelet,

  az ügyintézés módjáról (helyben elbírálható vagy külső vizsgálatra kell küldeni),és a várható elbírálás határidejéről.

- Amennyiben a meghibásodás csak bonyolult vizsgálattal bírálható el, az alkatrészt a gyártóhoz, vagy megfelelő

  felkészültségű és felszereltségű bevizsgálóhoz küldjük további vizsgálatra.

- A reklamációt ha a vizsgálóhely nem találja alaposnak, és elutasítja, akkor a vizsgálat, és a szállítási költségét a reklamáló cégnek kiszámlázzuk.

- Az esetleges okozati károknál ezek térítése, minden esetben a gyártó által elvégzett vizsgálat alapján történik. A jármű megbontásakor független szakértőnek is jelen kell lennie.

- A sérült gépjármű megbontása:

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a beszerelt minőségi kifogás alá vont alkatrészt, a gépjármű esetleges egyéb sérülését,

  annak megbontása nélküli állapotában ellenőrizzük, vagy harmadik fél megbízásával (független szakértő) ellenőriztessük.

- A beszerelt minőségi kifogás alá vont alkatrészt értékesítő képviselőjének jelenléte nélküli kiszerelésére engedélyt csak a

  garanciára kötelezett, erre jogosított vezetője kizárólag írásban adhat. Minden más esetben jogosultnak a jótállási jogról történő

  visszavonhatatlan lemondásának (jogvesztésének) tekinti kötelezett a sérült jármű olyan megbontását, amikor képviselője nincs jelen.

 

Garanciális kötelezettség alá eső, minőségi kifogás elutasítását meghatározó okok:

- a vásárlási számla elveszett,

a garanciális idő lejárt,

- a szakszerű beszerelésről nincs igazolás, és számla

- az alkatrész nem azonosítható

- az alkatrészt be és/vagy kiszereléskor megsértették

- az alkatrészt megbontották, külsérelmi nyomok, vagy átalakítás látható

- nem a megfelelő gépkocsiba építették be

- a sérült alkatrész kiszerelésekor eladó képviselője nem volt jelen, illetve 

  eladó a jelenléte nélküli megbontásra írásban engedélyt nem adott

- az alkatrész természetes elhasználódása esetén

 

- Amennyiben az alkatrészt nem az A.Zube Trade KFT. importálja, úgy azt a magyarországi forgalmazóhoz küldjük további ügyintézésre.

- Belföldi beszerelésű alkatrészek esetén a garanciális elbírálást szakértői bevizsgálás előzi meg.

- A szakértői elbírálást az importőrrel végeztetjük el, ezért az alkatrészt átvételi jegyzőkönyvvel átvesszük, és bevizsgálásra továbbítjuk.

- A bevizsgálás eredményét ezek után továbbítjuk a vásárló felé. (30 napon belül)

- Szakértői bevizsgálást javasolhatunk abban az esetben is, ha az alkatrészt szemrevételezéssel nem tudjuk elbírálni.

 

Vitás helyzet

- Ha a fogyasztó a garanciára kötelezett, valamely lényeges műszaki, gazdasági döntésével nem ért egyet, írásban kérheti a kifogás alá vont alkatrész szakértői vizsgálatát,

  melynek költségét is viseli. A garancia kötelezettje ebben az esetben köteles a megkifogásolt alkatrészt, a vizsgálatot nem zavaró módon maradandó jelzéssel ellátni.

- Az átvételről és az alkalmazott jelölésről jogosult és kötelezett közös jegyzőkönyvet vesznek fel.

- Az így keletkezett szakvéleményét, mind jogosult, mind kötelezett a területileg illetékes Bíróság előtti polgári peres eljárásban megtámadhatja.

- Garanciából kizárt termékek:

  Izzó, kapcsoló, elektronikai termékek, ablaktörlőlapát egyes gumi-, és műanyag alkatrész, ezekkel kapcsolatban érdeklődjön munkatársainknál.

 

 A garancialevelet a bejelentő feldolgozása után küldjük e-mailben.

 Visszaküldés bejelentő:  http://www.autozube.hu/index.php?route=account/return/add

Garancia bejelentő letöltése