Általános Szerződési Feltélelek

Általános Szerződési Feltélelek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az A.Zube Trade KFT által a www.autozube.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.autozube.hu. weboldalon keresztül történik.
A szerződést kötő felek:
A szerződést kötő felek az alábbiak:

A.Zube Trade KFT
Cégjegyzékszám:  01-09-197283, adószám: HU25057975 , (továbbiakban Eladó)
Elektronikus áruház: www.autozube.hu (továbbiakban: (Autozube)
Telephely: 1151. Budapest, Kossuth u. 55.
Valamint: Az oldal jelen szerződés szerinti felhasználója (a továbbiakban Vevő).

Eladó és Vevő megnevezése együtt röviden FELEK. 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1/1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Autozube-n keresztül történik.
Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
Az Autozube-n történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1/2. Az Autozube áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1/3. Az Autozube áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztrációval és regisztráció nélkül is, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
1/4. Az Eladő a Vevő megrendelését (ajánlatát) a megrendelés visszaigazolást követően, külön elfogadó (megrendelés feldolgozása) e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás illetve átvételi idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak feldolgozásáig (véglegesítésig) szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.  

2. Regisztráció
2/1.
 A Főoldalon található Belépés-Új fiók regisztrációja menüpont alatt, az ott található személyes adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Vevő az Autozube oldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
2/2. Az Eladó-t a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Eladó-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladó-nak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az Eladó minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Az Eladó-t a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés
3/1. Az eladó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben az Autozube oldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
3/2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg amely az ÁFA-t már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
3/3. Az Autozube oldalon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás az Autozube oldalán való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése maximálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
3/4. Amennyiben az Autozube oldalán minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
3/5. A megrendelést az Eladó a weboldalán keresztül a Vevő-től csak akkor fogadja el, ha az a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az Eladó-tól.) Az Eladó a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Autozube oldalon feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért az Eladó nem vállal felelősséget.
3/6. Megrendelés feladására az Autozube áruházban,majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben a Vevő a Kosár tartalmát véglegesítette, a Pénztár linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található Rendelés megerősítése linkre kattintást követően kerül sor.
3/7. Az Eladó a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni., mely azonban nem minősül az Eladó által elfogadó szerződés létrejöttének. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
3/8. Az Vevő ajánlati kötöttsége a visszaigazolás megérkezésétől számított 24 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. Az ajánlat elfogadására és a szerződés létrejöttére az 1.4. pontban foglaltak irányadók.

4. Szállítási és fizetési feltételek
4/1. Az Eladó a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri az Autozube oldalon közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget.  A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat a Vevő viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Vevő-től azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vevő a második rendelés leadásakor jelzi és erre az Eladó visszajelzése alapján, még van lehetőség, az Eladó összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. Az Eladó a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás az Autozube oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A szállítási díj tartalmazza a csomagolási költséget is.
4/2. AZ Eladó a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít a Vevő-nek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást az Eladó-nak nem áll módjában vállalni. Az Autozube oldalon közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a várható (tényleges) szállítási határidő minden esetben a rendelés feldolgozásában (e-mailben) szerepel. A szállítónak átadott csomag kézbesítéséért semmilyen formában kötelezettséget nem vállal, késedelem esetén kártérítés nem kérhető.
4/3. A megrendelt termékeket az Vevő – az Eladó előzetes jelzése alapján - személyesen is átveheti az Eladó telephelyén 10 naptári napon belül. A Vevő ezen időtartam alatt nem teljesíti az átvételt az Eladó jogosult elállni a szerződéstől.
4/4. Az Autozube oldalon megrendelt szolgáltatásokat az Eladó az Vevő-nek az e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő (szállítási címen) helyszínen teljesíti.
4/5. Az Eladó az általa leszállított valamennyi áru tulajdonjogát mind a vételár, mind egyéb járulékos követeléseinek teljes mértékű kiegyenlítéséig fenntartja. 
4/6. A csomag átvételkor minden esetben átvizsgálandó a szállító (postás vagy futár) jelenlétében. Ha a megrendelő mindent rendben talál, az átvételi elismervényen köteles aláírni, hogy a teljesítés hiánytalanul megtörtént. Ha a csomag külleme vagy láthatóan sérült a megrendelt termék, esetlegesen hiányos a csomag, jegyzőkönyvet kell felvetetni a szállítóval. Amennyiben ez nem kivitelezhető a helyszínen akkor a csomagot csak a postai hivatalban az erre kijellöt dolgozó előtt kérjük átvenni.  Ellenkező esetben a hiányosságokra sérülésekre vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben az átvett termék hibás, vagy a szállítás során megsérült, a felvett jegyzőkönyv ellenében azt ügyfélszolgálatunkon díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük.

5. Elállás joga, módja, következményei
5/1. A Vevő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezik. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható, minden esetben csak az elállási nyilatkozat kitöltésével. A Vevő az elállási nyilatkozatát az Autozube oldalon Termék visszaküldése adatlapon  közölheti az Eladó-val.Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Vevő-nek saját költségén kell gondoskodnia. A Vevő az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza az Eladó részére, utánvételes átvételt az Eladó nem teljesít. Elállás esetén az A.Zube Trade KFT követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. AZ Eladó a Vevő által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb a termék beérkezését követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja az Vevő részére.
14 napon túli de 30 napot még nem meghaladó visszaküldést egyedi elfogadással csak a termék ára -20% értékcsökkentéssel  visszaveszünk.
30 napon túli elállást nem áll módunkban elfogadni.


5/2. Az Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát:
Olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyéhez (egyedi,és GYÁRI rendelés) kötött, illetve amelyet a Vevő egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. 
A termék módosításra  került, eredeti csomagolás, nyugta illetve számla hiánya, illetve olyan állapotba szolgáltatja vissza az ELADÓ-nak ami nem továbbértékesíthető, továbbá a jogszabályok által meghatározott további esetekben. A feltételek valamelyike nem teljesül, úgy az Eladó megtagadhatja a teljes vételár visszafizetését. 

 6. Garancia, szavatosság
6/1. Termékeire vonatkozóan az Eladó az Autozube oldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, a termékre vonatkozó jótállási feltételekben meghatározott feltételekkel. A külön nem feltüntetett termékeknél a következő garancia érvényesség az irányadó:
6/2. A Vevő az Eladó általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.
6/3. A Vevő kizárólag az Eladó által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. A Vevő-nek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók. Az Eladó további szavatossági és jótállási felelőségére a Ptk.-ben és a 117/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
6/4. Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
6/5. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Vevő törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Vevő a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy az Eladó ügyfélszolgálatán tájékozódhat.
6/6.A jog keretein belül az Eladó elhárít minden kifejezett vagy hallgatólagos felelőséget és szavatossági igényt az oldalon keresztül eladott vagy forgalmazott, illetve nyújtott termékek és javak illetve szolgáltatások tekintetében, különösen a termékfelelőség és a forgalmazhatóság tekintetében. Ez a korlátozás semmilyen tekintetben nem érinti az előállítók, illetve a forgalmazók felelősségét. Az Eladó az általa eladott termékek viszonteladója, márkaképviseleti teendőket, szervizelést nem lát el! A forgalmazott termékekre a Magyarországon forgalomba hozó importőrök 6 - 18 hónap garanciát vállalnak. A szavatossági és garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányokon szerepel.

6//7Garanciából kizárt termékek:
-Izzó, -Kapcsoló, – Elektronikai termékek, – Ablaktörlőlapát, – Egyes gumi- és műanyag alkatrészek de ezekkel kapcsolatban érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon..

 7. Felelősség
- Az Autozube oldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az Eladó nem vállal felelősséget.
- A Vevő az Autozube oldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos        gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
- Az Eladó kizár minden felelősséget az Autozube oldalán használói által tanúsított magatartásért. A Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, AZ Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
- Az Autozube oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Eladó nem vállal felelősséget.
- Amennyiben a Vevő az Autozube oldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Eladó-nak. Amennyiben az Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

8. Szerzői jogok
8.1. Az Autozube oldal szerzői jogvédelem alatt áll. AZ Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója az Autozube oldalon, valamint az Autozube-n keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, az Autozube felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

9. Jogérvényesítési lehetőségek
9.1.  A.Zube Trade KFT  Cím: 1151. Budapest, Kossuth u. 55/a.     E-mail: info@autozube.hu
9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
-Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladó-val  való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára
-Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
-Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz  elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásával
-Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita  bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

ELÉRHETŐSÉGEK MEGYÉK SZERINT :  http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579      
-Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint… 

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Vevő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Vevő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.